Søknad
Verifisering
Filnummer
Betaling
I samsvar med proklamasjonen — Suspensjon av inntreden som innvandrere og ikke-innvandrere av visse tilleggspersoner som utgjør en risiko for overføring av novelle Coronavirus fra 2019, gjelder klokken 11:59 kl. østlige dagslys 13. mars 2020, er innreisen til USA suspendert for de fleste enkeltpersoner, annet enn USAs borgere og lovlige fastboende, som fysisk har vært til stede i et Schengen-område land innen 14 dager etter reise til USA . Enhver reisende med gyldig ESTA som er underlagt proklamasjonen og som prøver å reise i USA i strid med proklamasjonen, vil få ESTA kansellert. ESTA vil ikke tilbakebetale søknader som er kansellert på grunn av denne kunngjøringen. Reisende som har spørsmål om de er underlagt eller unntatt fra Proklamasjonen, bør henvise til Proklamationsspråket, og konsultere med U.S. Department of State og luftfartsselskapet, hvis det er relevant, i forkant av reisen for å unngå reiseforstyrrelser. Proklamasjon 9984 (Suspensjon av inntreden som innvandrere og ikke-innvandrere av personer som utgjør en risiko for overføring av 2019 Roman Coronavirus og andre passende tiltak for å løse denne risikoen) og Proklamasjon 9992 (Suspensjon av inntreden som innvandrere og ikke-immigranter fra visse tilleggspersoner som utgjør en risiko for Overfører 2019 Novelle Coronavirus) forblir i kraft.
Informasjon om skeren
Etternavn*
  • Skriv inn etternavnet ditt slik det er skrevet i passet ditt i feltet for Etternavn. Etternavn er ndvendig for fylle ut sknaden.
Fornavn *
  • Skriv inn fornavnet ditt slik det er skrevet i passet ditt i feltet for Fornavn. Ikke skriv mellomnavn i dette feltet. Hvis du ikke har noe fornavn, s skriv bokstavene FNU, som betyr Fornavn Ukjent.
Har du andre navn eller alias?*
  • Angi om du er kjent ved andre navn eller alias ved velge ja eller nei. Svarer p dette sprsmlet er ndvendig for fullfre sknaden.
      Ja       Nei
Andre navn/alias*
  • Skriv inn opptil 10 andre navn eller alias som du er kjent ved hvis du valgte "yes" p det forrige sprsmlet. Minst en innfring er obligatorisk for fullfre sknaden. For hvert alias: I familienavn-feltet, skriv inn ditt alternative familienavn. Familienavnet er ndvendig for fullfre sknaden. I den frste (gitte) navnefeltet, skriv den alternative frst (gitte) navn. Ikke ta med mellomnavn i dette feltet. Fornavnet kreves for fullfre sknaden. Hvis du ikke har noe alternativ fornavn, skriv inn bokstavene FNU som str for Fornavn ukjent.
Land hvor du er statsborger*
  • Velg land hvor du er statsborger slik det str skrevet i passet ditt. Landet som utsteder passet er ndvendig for fylle ut sknaden.
Fdselsby*
  • Angi byen, by, bygd eller grend der du ble fdt. Byen, by, bygd eller grend hvor du ble fdt er ndvendig for fullfre sknaden. Hvis du ikke kjenner byen hvor du ble fdt, skriv UNKNOWN.
Fdested*
  • Velg det landet der du ble fdt. Landet der du ble fdt er ndvendig for fylle ut sknaden.
Land hvor du bor*
  • Skriv inn det landet hvor du bor. Landet der du bor er ndvendig for fylle ut sknaden.
Er du er statsborger i et annet land.*
  • Oppgi om du er statsborger i et annet land. Svar p dette sprsmlet er ndvendig for fullfre sknaden.
      Ja       Nei
Andre statsborgerskap *
  • I landsfeltet, velg land for ditt/dine statsborgerskap. Hvis du svarte ja ovenfor, er landet som kreves for fullfre sknaden. I Passnummerfeltet, skriv inn ditt passnummer slik det vises i ditt andre pass. passnummer kan inneholde tall og/eller tegn. Vennligst skill mellom de to, slik som tallene null og n, og bokstavene O og I. passnummer er valgfritt fullfre sknaden. Angi om du er en borger av noe annet land.
Land

Passnummer
Foreldre*
  • Skriv inn navnet til dine foreldre. Dette er ndvendig for fullfre sknaden. Hvis du ikke vet navnet til en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN, for hver foreldre. Dette feltet kan inkludere navnene til dine biologiske, adoptive, steforeldre eller foresatt. I familienavn-feltet, skriv inn dine foreldres familienavn. Familienavnet kreves for fullfre sknaden. Hvis du ikke vet en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN. I frste (gitte) navnefelt, skriv inn dine foreldres frste (gitte) navn. Ikke ta med mellomnavn i dette feltet. Fornavnet kreves for fullfre sknaden. Hvis dine foreldre ikke har fornavn, eller hvis du ikke kjenner en eller begge av foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN.
Fdselsdag
Dag*
  • Skriv inn den dagen du ble fdt. Dagen du ble fdt er ndvendig for fylle ut sknaden eller sjekke statusen til sknaden din.
Mned*
  • Skriv inn den mneden du ble fdt. Mneden du ble fdt i, er ndvendig for fylle ut sknaden eller sjekke statusen til sknaden din.
r *
  • Skriv inn det ret du ble fdt. ret du ble fdt er ndvendig for fylle ut sknaden eller sjekke statusen til sknaden din.
Kjnn*
  • Skriv inn hvilket kjnn du er, mann eller kvinne. Kjnn er ndvendig for fylle ut sknaden.
      Mann       Kvinne
E-postadresse *
  • Skriv inn e-postadressen hvor du kan bli kontaktet. E-posten er valgfri oppgi ved utfylling av sknaden.
Hjemmeadresse
Adresse Linje 1*
  • I Adresselinje 1 feltet, tast inn nummeret og gaten av plasseringen av din hjemmeadresse. Ikke ta byen og staten i dette feltet. Adresselinje 1 er obligatorisk for fullfre sknaden.
Adresse Linje 2
By*
  • I byfeltet, skriv inn by, landsby eller hjemsted. Byen, by, bygd eller grend er ndvendig for fullfre sknaden.
Land*
  • I landsfeltet, velger du landet. Landet er ndvendig for fullfre sknaden.
Telefonnummer
Telefontype*
  • Telefontype
Landets kode*
  • Velg landskoden for det telefonnummeret du kan kontaktes p. Landskode og telefonnummer er valgfritt oppgi ved utfylling av sknaden.
Nummer *
  • Skriv inn telefonnummeret hvor du kan kontaktes. Telefonnummeret er valgfritt oppgi ved utfylling av snaden.
Passopplysninger
Passnummer*
  • Skriv inn passnummeret slik det er skrevet i passet ditt. Passnummeret kan inneholde sifre og/eller bokstaver. Pse at du skiller mellom tallet null og bokstaven O. Passnummeret er ndvendig for fylle ut sknaden eller sjekke status p sknaden din.
Landet hvor passet er utstedt (landet hvor man er statsborger) *
  • Velg det landet hvor du er statsborger slik det str krevet i passet ditt. Landet hvor passet er utstedt er ndvendig for fylle ut sknaden.
Passets utstedsdato
Dag*
  • Skriv inn dagen da passet ble utstedt, slik det str i passet i feltet for Utstedsdato. Dagen da passet ble utstedt er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
Mned*
  • Skriv inn den mneden som passet ble utstedt, slik det str i passet under Utstesdsto. Mneden da passet ble utstedt er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
r*
  • Skriv inn det ret som passet ble utstedt, slik det str i passet under Utstedsdato. ret da passet ble utstedt er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
Utlpsdato for passet
Dag*
  • Skriv inn den dagen nr passet utlper, slik det str i passet under Utlpsdato eller Forlengelsesdato. Dagen nr passet utlper er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
Mned*
  • Skriv inn den mneden nr passet utlper, slik det str i passet under Utlpsdato eller Forlengelsesdato. Mneden nr passet utlper er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
r*
  • Skriv inn det ret nr passet utlper, slik det str i passet under Utlpsdato eller Forlengelsesdato. ret nr passet utlper er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
Reiseopplysninger
Byen hvor du gr ombord
  • Skriv inn den siste byen hvor du vil g ombord i et fly fr du ankommer USA p denne reisen. Byen hvor skeren gr ombord er valgfri for fylle ut sknaden.
Fly eller fergeinformasjon
Selskapets navn
  • Skriv inn navnet p det selskapet du skal reise med til USA, hvis du har tilgjengelige reiseopplysninger. Selskapets navn er valgfri for fylle ut sknaden.
Flightnummer eller navn p ferge
  • Skriv inn flightnummer eller navnet p fartyet du skal reise med til USA, hvis du har tilgjengelige reiseopplysninger. Flightnummer eller navn p fartyet er valgfritt for fylle ut sknaden
Date de voyage
Jour*
  • Jour
Mned*
  • Skriv inn den mneden nr passet utlper, slik det str i passet under Utlpsdato eller Forlengelsesdato. Mneden nr passet utlper er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
r*
  • Skriv inn det ret nr passet utlper, slik det str i passet under Utlpsdato eller Forlengelsesdato. ret nr passet utlper er ndvendig for kunne fylle ut sknaden.
Adresse mens du er i USA
Adresse, 1.linje
  • Skriv inn husnummer og gate/vei hvor du vil bo mens du er i USA. Ikke skriv inn by og stat i dette feltet. Adressen er valgfri for fylle ut sknaden. Hvis du har planlagt vre p flere steder, skriver du inn den frste adressen. Hvis du ikke vet hele adressen, skriver du navnet p hotellet eller stedet du skal beske. Du kan oppdatere disse opplysningene nr de blir bekreftet. Hvis du skal reise ut av USA med en gang og ikke har noen adresse, skriver du ordene I transitt og ditt endelige reiseml.
Adresse 2. linje
  • Skriv inn leilighet, suite, enhet, etasje, bygning e. l. dersom det er hensiktsmessig. Ikke skriv inn by og stat i dette feltet. Adresse linje 2 er valgfri for fylle ut sknaden.
By
  • Skriv inn byen der du vil bo mens du er i USA. Byen er valgfri for fylle ut sknaden.
Stat
  • Skriv inn staten der du vil bo mens du er i USA. Staten er valgfri for fylle ut sknaden.
Ndkontaktinformasjon i eller utenfor USA
Etternavn*
  • Skriv inn ditt kontaktpunkt i et ndstilfelle som kan vre en person i eller utenfor USA, for eksempel, et familiemedlem, venn eller forretningsforbindelse. I Familienavn -feltet, skriv inn ndtelefon til familienavn. Du m fylle ut dette feltet for fullfre sknaden. Hvis du ikke har noen ndkontakt, skriv inn UNKNOWN.
Fornavn *
  • Skriv inn ditt kontaktpunkt i et ndstilfelle som kan vre en person i eller utenfor USA, for eksempel, et familiemedlem, venn eller forretningsforbindelse. det frste (gitte) navnefeltet, skriv inn ndkontakts fornavn. Du m fylle ut dette feltet for fullfre sknaden. Hvis du ikke har noen ndkontakt (eller din kontakt kun har ett navn) skriv inn UNKNOWN.
E-postadresse *
  • Skriv inn din ndtelefon e-post adresse. E-postadresse kreves for fullfre sknaden. DU kan ogs skrive inn UNKNOWN.
Telefonnummer
Landets kode*
  • I landskode-feltet, taster du inn landskoden din ndtelefon telefonnummer. Landskoden er ndvendig for fullfre sknaden. Hvis du ikke har en ndtelefon telefon landskode du kan skrive nuller.
Nummer *
  • I feltet Nummer legg inn ndstelefonnummer. Nummeret er ndvendig for fullfre sknaden. Hvis du ikke har en ndstelefonnummer du kan skrive nuller.
GE-medlemskap
Global Entry er et program utviklet av US Customs and Border Protection for ke hastigheten p prosessen med komme inn i USA for lavrisikostyrede, kontrollerte internasjonale passasjerer p forhnd. Ved ankomst i USA flyttes programmedlemmer direkte til Global Entry Auto Binder, slik at de kan omg passcheck og tollklareringspapir.
Er du medlem av CBP Global Entry Program?*
  • Er du medlem av CBP Global Entry Program?
Ja      Nei
PASSID nummer / Medlemsnummer*
  • PASSID nummer / Medlemsnummer
SOCIAL MEDIA (VALGFRI)
Leverandr / plattform*
  • Leverandr / plattform
Social Media ID*
  • Social Media ID
Reise Informasjon
Er din reise til USA forekommende i transitt til et annet land?*
  • Angi om din reise til USA er oppsttt i transitt til et annet land ved velge ja eller nei. Svarer p dette sprsmlet er ndvendig for fullfre sknaden.
Ja      Nei
USA punkt for kontaktinformasjon
USA kontaktpunkt*
  • En amerikansk kontaktpunkt kan vre en venn, slektning eller forretningsforbindelse. Hvis du ikke har en amerikansk kontaktpunkt, kan du skrive inn navn, adresse og telefonnummer til stedet der du skal bo (for eksempel en hotellnavn). Du kan ogs skrive inn UNKNOWN.
Adresse Linje 1*
Adresse Linje 2
By*
Telefonnummer*
Ansattes informasjon
Har du n eller tidligere en arbeidsgiver?*
  • Angi om du har en nvrende eller tidligere arbeidsgiver ved velge ja eller nei. Svarer p dette sprsmlet er ndvendig for fullfre sknaden.
Ja      Nei
Arbeidsgivers navn*
  • Skriv inn navnet p din aktuelle arbeidsgiver. Hvis du ikke er ansatt for yeblikket, skriv inn navnet p din tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgivers navn kreves for fullfre sknaden. Du kan ogs skrive inn SELF-EMPLOYED (selvstendig nringsdrivende), STUDENT (student), CHILD (barn), HOMEMAKER (hjemmevrende), STAY-AT-HOME PARENT (hjemmevrende foresatt), eller andre ord som beskriver din arbeidssituasjon.
Jobbtittel
  • Skriv inn jobbtittelen din nvrende eller tidligere arbeidsforhold. Stillingsbetegnelse er valgfritt fullfre dette programmet.
Telefonnummer
Adresse
Adresse Linje 1*
Adresse Linje 2
By*
Land*
Gjelder noe(n) av de flgende for deg? (Svar ja eller nei)
1) Lider du av en fysisk eller psykisk sykdom, eller er du en narkotikabrukere eller rusmisbrukere eller har du noen av flgende sykdommer (smittsomme sykdommer er spesifisert under folkehelse 361 b)? Tjenesteloven): * Cholera Difteri Tuberkulose, Infeksjonspest Smkopper Gul feber Viral hemorragisk frykt, inkludert Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo Alvorlige akutte respiratoriske sykdommer med risiko for overfring til andre mennesker og potensielt forrsaker ddsfall*
Ja      Nei

2) Har du noen gang blitt arrestert eller dmt for en forbrytelse som resulterte i alvorlig skade p eiendom, eller alvorlig skade p en annen person eller offentlig myndighet?

*
  • 2) Har du noen gang blitt arrestert eller dmt for en forbrytelse som resulterte i alvorlig skade p eiendom, eller alvorlig skade p en annen person eller offentlig myndighet?

Ja      Nei
3) Har du noen gang brutt noen lov om besittelse, bruk eller handel med ulovlige rusmidler?*
  • 3) Har du noen gang brutt noen lov om besittelse, bruk eller handel med ulovlige rusmidler?
Ja      Nei
4) Har du tenkt delta eller har du deltatt i terroristaktiviteter, spionasje, sabotasje eller folkemord?*
  • 4) Har du tenkt delta eller har du deltatt i terroristaktiviteter, spionasje, sabotasje eller folkemord?
Ja      Nei
5) Har du noen gang begtt bedrageri eller misrepresented deg selv eller andre for skaffe eller hjelpe andre til f visum eller oppfring i USA? stater?*
Ja      Nei
6) Ser du for tiden en jobb i USA, eller har du jobbet i USA tidligere uten forutgende tillatelse fra den amerikanske regjeringen?*
  • 6) Ser du for tiden en jobb i USA, eller har du jobbet i USA tidligere uten forutgende tillatelse fra den amerikanske regjeringen?
Ja      Nei
7) Har du noen gang blitt nektet et visum i USA som du skte om med ditt nvrende pas eller gamle pass, eller har du blitt nektet oppfring til USA eller fjernet din rett til opptak til et amerikansk inngangspunkt?*
  • 7) Har du noen gang blitt nektet et visum i USA som du skte om med ditt nvrende pas eller gamle pass, eller har du blitt nektet oppfring til USA eller fjernet din rett til opptak til et amerikansk inngangspunkt?
Ja      Nei
Hvis ja: nr*
  • Hvis ja: nr
o*
  • o
8) Har du noen gang bodd i USA lenger enn USAs opptaksperiode?*
  • 8) Har du noen gang bodd i USA lenger enn USAs opptaksperiode?
Ja      Nei
9) Har du reist til Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Nord-Korea, Somalia eller Jemen p eller etter 1. mars 2011?*
  • 9) Har du reist til Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Nord-Korea, Somalia eller Jemen p eller etter 1. mars 2011?
Ja      Nei
Avkall p rettigheter: Jeg har lest og forsttt at jeg herved gir avkall, for s lenge min reiseautorisasjon fra ESTA varer, alle rettigheter til revurdere eller appellere til en bestemmelse fra en amerikansk toll og grenseoffiser angende min godkjenning for bli innvilget innreise, eller vre uenig i, annet enn som basis for asylsknad, enhver handling for bli nektet innreise, som oppstr fra en sknad om f innreisetillatelse under Visa Waiver-programmet. I tillegg til ovenstende fraskrivelse, som en betingelse for hver innreise inn i USA under Visa Waiver-programmet, er jeg enig i at biometriske identifikasjonsmetoder (inkludert fingeravtrykk og fotografier) kan forekomme ved ankomst i USA og skal stadfeste min fraskrivelse av alle rettigheter til revidere eller appellere til en avgjrelse av en amerikansk toll-og grenseoffiser angende min innreisetillatelse, eller motarbeide, annet enn p basis av en asylsknad, enhver handling for bli nektet innreise, som oppstr fra en sknad om innreise under Visa Waiver-programmet.
*  Sertifisering: Jeg skeren, kan herved sertifisere at jeg har lest eller ftt noen til lese for meg, alle sprsml og utsagn i denne sknaden og forstr alle sprsml og utsagn i denne sknaden. Svarene og opplysningene som er gitt i denne sknaden er sanne og korrekte etter mitt beste vitende.
Som tredjepart som sender inn sknad p vegne av skeren, sertifiserer jeg herved at jeg har lest for personen hvis navn str p sknaden (skeren) alle sprsmlene og utsagnene p denne sknaden. Jeg sertifiserer videre at skeren sertifiserer at han eller hun har lest, eller ftt lest for ham eller henne, alle sprsmlene og utsagnene p denne sknaden, forstr alle sprsmlene og utsagnene p denne sknaden, og fraskriver seg alle rettigheter til revidere eller appellere vedrrende en avgjrelse fra en amerikansk toll-og grenseoffiser angende innreisetillatelse, eller motarbeide, annet enn p basis av en asylsknad, enhver handling for bli nektet innreise, som oppstr som flge av en sknad om innreise under Visa Waiver-programmet. Svarene og opplysningene som er blitt gitt i denne sknaden er sanne og korrekte etter mitt beste vitende.
*  Jeg godtar betingelsene og vilkrene og har blitt informert om at nettsiden www.electronicesta.com ikke er tilknyttet de amerikanske regjeringsmyndigheters nettside cbp.gov. Prisen er 59 euro og dekker kostnadene for amerikansk innreiseavgift p 14 USD. Jeg kan f dette skjemaet for 14 USD p den offisielle nettsiden til den amerikanske ambassaden, men i det tilfellet kan jeg ikke dra nytte av hjelp eller sttte herfra.