Hva er det elektroniske systemet for reiseautorisasjon?

ESTA er et automatisert system som er brukt til å bestemme om reisende til USA er kvalifiserte under VWP. Det krever de samme opplysningene som papirskjemaet I-94W.

Hvorfor er reiseautorisasjon via ESTA nødvendig for VWP reisende?

Amerikansk lov krevde at Department of Homeland Security (DHS) innførte et elektronisk reiseautorisasjonssystem og andre tiltak for å forbedre sikkerheten til VWP. ESTA gir ekstra sikkerhet som lar DHS avgjøre, før reisen foretas, om en person er kvalifisert til å reise til USA under VWP og om en slik reise innebærer en risiko for rettshåndhevelse eller sikkerhet.

Hvem må søke om en elektronisk reiseautorisasjon?

Alle som bor eller er statsborgere av VWP land som planlegger reise til USA med en varighet på under 90 dager, enten i forretninger eller som turister under VW-programmet trenger autorisasjon via ESTA for å reise til USA. Hvis en reisende planlegger å reise gjennom USA til et annet land, er det fremdeles nødvendig med en ESTA-autorisasjon.

Hvilke opplysninger trenger en reisende for å kunne fylle ut reiseautorisasjonsskjemaet ?

Den reisende må oppgi, på engelsk, personlige data, inkludert navn, fødselsdag og passopplysninger. Den reisende må også svare på spørsmål angående kvalifisering for VWP angående smittsomme sykdommer, arrester og dommer for enkelte overtredelser, fortid, og visuminndragelse eller deportering og andre spørsmål. Den reisende må også oppgi kredittkortopplysninger for å betale de nødvendige avgiftene så ESTA-søknaden kan sendes inn.

Hvilke opplysninger trenger den reisende for å kunne fylle ut reiseautorisasjonsskjemaet?

Søknader kan sendes inn når som helst før man reiser. Vi anbefaler at søknader om reiseautorisasjon sendes inn så snart man plnlegger å reise. DHS erkjenner at ikke alle reiser er planlagt på forhånd, og søknader i siste liten eller nødreiser vil bli tatt hensyn til. VWP reisende må ikke ha spesielle planer om å reise til USA før de søker om en ESTA, men dersom opplysningene er tilgjengelige oppmuntres søkere om å oppgi sine destinasjonsadresser og reiseruter.

Hvor lang tid tar det for systemet å behandle søknaden min?

Når en søknad har blitt sendt på nettet kan man i de fleste tilfellene få avgjort med en gang om man er kvalifisert til å reise.

Hvilke mulige svar kan jeg få?

Autorisasjon godkjent: Reisen er autorisert.

Reisen er ikke autorisert: Den reisende må få et visum for ikke-immigranter på en amerikansk ambassade eller konsulat før reisen til USA.

Venter på autorisasjon: Den reisende må sjekke på ESTA nettsiden for oppdateringer innen 72 timer for å få et endelig svar.

Hvor lenge er reiseautorisasjonen min gyldig?

Reiseautorisasjoner er generelt sett gyldige i to år, eller til passet ditt utgår, etter hva som kommer først. En besøkende kan reise til USA mange ganger innenfor gyldighetsperioden uten å måtte søke om en ny ESTA.

Må jeg noen gang søke om igjen for å få en reiseautorisasjon gjennom ESTA?

Ja, en ny reiseautorisasjon via ESTA er nødvendig når: (1) den reisende får utstedt et nytt pass, (2) den reisende endrer navnet sitt, (3) den reisende skifter kjønn, (4) den reisendes statsborgerskap endres, eller (5) omstendighetene som ligger til grunn for noen av den reisendes tidligere svar på noen av ESTA-søknadens "ja" eller "nei"- spørsmål har endret seg. ESTA-godkjenninger blir vanligvis innvilget for en to-årsperiode eller til passet utgår, etter hva som skjer først. ESTA oppgir gyldighetsdatoer når søknaden blir godkjent. Derfor må alle reisende søke om en ny ESTA når den forrige godkjenningen eller passet utgår. De respektive gebyrer vil bli krevd for hver ny søknad som sendes inn.

Hvis jeg har blitt godkjent gjennom ESTA for reise til USA, betyr det at jeg kan reise inn i landet?

Ikke nødvendigvis . Godkjenning bare autoriserer en person til å gå ombord i et fly eller et cruise-skip for å reise til USA uten visum. I alle tilfeller foretar toll-og grensevaktene en avgjørelse om innreisetillatelse ved inngangsportaler eller forhåndsklareringssteder.

Må VWP reisende ha med seg et papirutskrift av sin ESTA-godkjenning til flyplassen?

Nei. DHS kommuniserer en reisendes ESTA-status til transportselskapet. DHS anbefaler imidlertid at reisende skriver ut svaret på ESTA-søknaden for å kunne ta vare på ESTA-søknadens nummer. Jeg har glemt nummeret på ESTA-søknaden min.

Hvordan kan jeg gå tilbake i systemet for å oppdatere opplysningene mine eller sjekke status på søknaden min?

Hvis en reisende mister, glemmer eller ikke får tilgang til sitt søknadsnummer eller reisestatus, kan vedkommende finne igjen søknadsnummeret på ESTAs nettside ved å skrive inn søkerens navn, fødselsdato, passnummer og utstedsland for passet.

Hvis enVWP-reisende har mottatt ESTA-godkjennelse, må han eller hun også fylle ut en I-94W?

Med innføringen av ESTA- programmet kan DHS eliminere kravet om at VWP-reisende må fylle ut en I-94W før man blir tillatt innreise til USA. CBP har gått over til papirløs behandling i de fleste tilfellene for VWP-reisende som ankommer med fly eller båt og som har fått en ESTA-autorisasjon. De fleste reisende som ankommer USA under Visa Waiver-programmet med en godkjent ESTA trenger ikke lenger å fylle ut I-94W-skjemaet, og det grønne I-94W-avgangskortet vil ikke lenger bli lagt i passet deres. I-94W-skjemaet vil fremdeles være nødvendig ved grensen.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir nektet reiseautorisasjon?

Hvis en søknad om reiseautorisasjon blir avslått og den reisende ønsker å foreta reisen, må vedkommende søke om visum hos en amerikansk ambassade eller et konsulat. For mer opplysninger om visumsøknad, vennligst gå til www.travel.state.gov.

Må jeg søke om en reiseautorisasjon via ESTA også?

Nei, personer som har et gyldig visum kan reise til USA med dette for den hensikten det ble utstedt, og må ikke søke om reiseautorisasjon gjennom ESTA.

Førstegangs ESTA-søker?
ESTA-søkere bør søke om sine reiseautorisasjoner til USA minst 72 timer før avreise. Last ned vår søknadspakke og fyll ut søknaden med full tillit i dag.
Oppdatere din reiseautorisasjon?
Reisende som allerede har blitt godkjent for ESTA kan verifisere og oppdatere sin søknad på nettet. Den amerikanske regjeringen har imidlertid ikke gjort dette til et obligatorisk krav.
Støtte
+33890311500
ElectronicESTA