Använding
Kontroll
Nummer på formulär
Betalning
I enlighet med Proklamation — Suspension av inträde som invandrare och icke-invandrare av vissa ytterligare personer som utgör en risk för överföring av novell Coronavirus från 2019, effektiv klockan 11:59 p.m. östra dagsljus den 13 mars 2020, tillträde tillträde till USA för de flesta individer, andra än de amerikanska medborgarna och lagliga permanenta invånare, som fysiskt har varit närvarande i ett Schengenområdes land inom 14 dagar efter resan till USA . Alla resenärer med giltigt ESTA som omfattas av förklaringen och som försöker resa USA i strid med förklaringen kommer att få sin ESTA avbruten. ESTA kommer inte att återbetala ansökningar som avbryts på grund av denna förklaring. Resenärer som har frågor om huruvida de är föremål för eller undantas från förklaringen bör hänvisa till Proklamationsspråket och samråda med U.S. State of the State och lufttrafikföretaget, i förekommande fall, i förväg för resan för att undvika störningar i resan. Proklamation 9984 (Suspension av inträde som invandrare och icke-invandrare av personer som utgör en risk för att överföra 2019 Roman Coronavirus och andra lämpliga åtgärder för att hantera denna risk) och Proklamation 9992 (Suspension av inträde som invandrare och icke-invandrare av vissa ytterligare personer som utgör en risk för Sänder 2019 Novel Coronavirus) förblir i kraft.
Identifiering
Efternamn *
  • Skriv ert efternamn så som det står i ert pass under fältet ”familjenamn” eller efternamn. Efternamnet är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Tilltalsnamn *
  • Skriv ert förnamn så som det står i ert pass i fältet ”Förnamn”. Skriv endast ett förnamn i detta fält. Förnamnet är obligatoriskt för att fylla i ansökan. Om ni inte har något förnamn, skriv bokstäverna FNU som på engelska betyder Förnamn okänt.
Är du bekant med några andra namn eller alias?*
      Ja       Nej
Andra namn / Alias*
Nationalitet *
  • Skriv er nationalitet, så som det står i ert pass. Landet som har utfärdat passet är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Födelsestad*
Födelseland *
  • Välj ert födelseland. Födelselandet är nödvändigt för att fylla i ansökan
Land där ni bor *
  • Välj land var ni är bosatt. Boendeland är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Är du medborgare i något annat land?*
      Ja       Nej
andra Medborgarskap*
Land

Föräldrar*
Födelsedatum
Dag *
  • Välj datum för din födelsedag. Er födelsedag är obligatorisk för att fylla i ansökan eller för att kontrollera ert formulär.
Månad *
  • Välj vilken månad ni är född. Födelsemånad är obligatorisk för att fylla i ansökan eller för att titta på ert formulär
År *
  • Välj födelseår. Ert födelseår är obligatoriskt för att fylla i ansökan eller för att titta på ert formulär.
Kön *
  • Välj kön, man eller kvinna. Denna information är obligatorisk för att fylla i ansökan.
      Man        Kvinna
E-mail adress *
  • Skriv er e-mail adress till vilken vi kan kontakta er. e-mail adressen frivillig för att fylla i ansökan.
Adress rad 1*
Adress Linje 2
Stad*
Land*
Telefonnummer
Telefontyp*
  • Telefontyp
Landsnummer *
  • Välj landsnummer för telefon var vi kan kontakta er. Landsnummer och telefonnummer är frivilligt för att fylla i ansökan
Nummer *
  • Skriv telefonnummer var vi kan kontakta er. Telefonnummer är frivilligt för att fylla i ansökan.
Information på passet
Passnummer *
  • Skriv ert passnummer så som det står i ert pass. Passnumret kan innehålla nummer och/eller bokstäver. Var vänlig gör skillnad mellan siffran 0 och bokstaven O. Passnumret är nödvändigt för att fullgöra ansökan eller för att kontrollera er ansökan.
Land som har utfärdat passet. (Nationalitet) *
  • Välj er nationalitet, så som det står i passet. Landet som har utfärdat passet är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Datum för utfärdande av pass
Dag *
  • Välj dag för utfärdande av ert pass, så som det står i ert pass i fältet ” Datum för utfärdande”. Utfärdandedatum för ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Månad *
  • Välj månad för utfärdande av ert pass, så som det står i fältet ”Datum för utfärdande”. Månad för utfärdande är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
År *
  • Välj år för utfärdande av ert pass, så som det står i ert pass i fältet ”Datum för utfärdande”. Året för utfärdande är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Datum för utgång av pass
Dag *
  • Välj giltighetstid av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för ”Giltigt tom”. Sista giltighetsdag är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Månad *
  • Välj månad för utgång av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för ”Giltigt tom” eller ”Utgår”. Månad för utgång av ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Är *
  • Välj år för utgång av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för « Giltigt tom » eller « Utgår ». År för utgång av ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Sammanfattande information om er resa
Stad var ni reser ifrån
  • Ange sista staden från var ni kommer att resa med flyg innan ni anländer till USA för denna resa. Denna information är frivillig för att fylla i ansökan.
Information om flyg eller det maritima bolaget
Namnet på flyg eller det maritima bolaget
  • Välj namnet på flyg eller maritima bolaget med vilket ni åker till USA, om ni har denna information. Namnet på flyg eller det maritima bolaget är frivilligt för att fylla i ansökan
Nummer på flyg eller båt
  • Välj flyg eller båtnummer på det bolag som ni åker med till USA, om ni har denna information. Flyg eller båtnummer är frivilligt för att fylla i ansökan
Date de voyage
Jour*
  • Jour
Månad *
  • Välj månad för utgång av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för ”Giltigt tom” eller ”Utgår”. Månad för utgång av ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Är *
  • Välj år för utgång av ert pass, så som det står i ert pass i fältet för « Giltigt tom » eller « Utgår ». År för utgång av ert pass är obligatoriskt för att fylla i ansökan.
Adress under er vistelse i USA
Adressrad 1
  • Skriv numret på gatan på platsen var ni ska bo under er vistelse i USA. Skriv inte stad eller stat i detta fält. Adressrad 1 är frivilligt för att fylla i ansökan. Om ni tänker vistas på flera platser, skriv första adressen. Om ni inte kan hela adressen, skriv namn på hotellet eller på platsen var ni ska bo. Ni kan lägga till information senare när ni vet mer. Om ni omedelbart lämnar USA och ni inte har någon adress, skriv orden ”På Genomresa” och er slutdestination.
Adressrad 2
  • Skriv till adressen (lägenhet, rum, byggnad, våning, byggnad, osv...) Skriv inte staden eller staten i detta fält.
Stad
  • Skriv staden för adressen var ni kommer att bo under er vistelse i USA. Staden är frivillig för att fylla i ansökan.
Stat
  • Skriv Staten i vilken ni kommer att bo under er vistelse i USA. Staten är frivillig för att fylla i ansökan.
Emergency kontaktinformation i eller ut i USA
Efternamn *
Tilltalsnamn *
E-mail adress *
Telefonnummer
Landsnummer *
Nummer *
GE-medlemskap
Global Entry är ett program som utvecklats av US Customs and Border Protection för att påskynda processen för införsel till Förenta staterna för lågrisk, kontrollerade internationella passagerare förhand. Vid ankomsten till Förenta staterna flyttar programmedlemmarna direkt till Global Entry Auto Binder, så att de kan kringgå passcheck och tullklareringshandlingar.
Êtes-vous membre du programme CBP Global Entry ?*
  • Êtes-vous membre du programme CBP Global Entry ?
Ja      Nej
PASSID nummer / Medlemsnummer*
  • PASSID nummer / Medlemsnummer
SOCIAL MEDIA (VALG)
Leverantör / Platform*
  • Leverantör / Platform
Social Media ID*
  • Social Media ID
Reseinformation
Är din resa till USA som förekommer på väg till ett annat land?*
Ja      Nej
US Point of Contact Information
US Point of Contact*
Adress rad 1*
Adress Linje 2
Stad*
Telefonnummer*
Anställningsinformation
Har du en nuvarande eller tidigare arbetsgivare?*
Ja      Nej
arbetsgivare Namn*
Jobbtitel
Telefonnummer
Adress
Adress rad 1*
Adress Linje 2
Stad*
Land*
Frågor som berör er? (Svara Ja eller Nej)
1) Lider du av en fysisk eller psykisk sjukdom eller är du drogbrukare eller drogmissbrukare eller har du någon av följande sjukdomar (smittsamma sjukdomar anges i avsnitt 361 b) i folkhälsan? Service Act): * Cholera Difteri Tuberkulos, Infektionspest Smittkoppor Gult feber Viral hemorragisk rädsla, inklusive Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo Svåra akut respiratoriska sjukdomar med risk för överföring till andra människor och potentiellt orsaka dödsfall*
Ja      Nej
2) Har du arresterats eller dömts för ett brott som orsakade allvarlig materiell skada eller allvarlig skada för en annan person eller myndighet?*
  • 2) Har du arresterats eller dömts för ett brott som orsakade allvarlig materiell skada eller allvarlig skada för en annan person eller myndighet?
Ja      Nej

3) Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger?

*
  • 3) Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger?

Ja      Nej
4) Har du för avsikt att delta eller har du deltagit i terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?*
  • 4) Har du för avsikt att delta eller har du deltagit i terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
Ja      Nej
5) Har du någonsin begått bedrägeri eller misrepresented dig själv eller andra för att få eller hjälpa andra att få visum eller inträde i USA? staterna?*
Ja      Nej
6) Letar du för närvarande ett jobb i USA, eller har du arbetat i Förenta staterna tidigare utan föregående tillstånd från den amerikanska regeringen?*
  • 6) Letar du för närvarande ett jobb i USA, eller har du arbetat i Förenta staterna tidigare utan föregående tillstånd från den amerikanska regeringen?
Ja      Nej
7) Har du någonsin blivit nekad en USA-visum som du ansökt om med ditt nuvarande pass eller gamla pass, eller har du någonsin blivit vägrat tillträde till USA eller tagit bort din rätt till införsel till en amerikansk inresa?*
  • 7) Har du någonsin blivit nekad en USA-visum som du ansökt om med ditt nuvarande pass eller gamla pass, eller har du någonsin blivit vägrat tillträde till USA eller tagit bort din rätt till införsel till en amerikansk inresa?
Ja      Nej
Om ja: när*
  • Om ja: när
var*
  • var
8) Har du någonsin stannade i USA längre än USA: s regerings inträdesperiod?*
  • 8) Har du någonsin stannade i USA längre än USA: s regerings inträdesperiod?
Ja      Nej
9) Reser du till Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia eller Yemen den 1 mars 2011 eller senare?*
  • 9) Reser du till Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia eller Yemen den 1 mars 2011 eller senare?
Ja      Nej

Avsägelse från rättigheter: Jag medger ha läst och förstått detta formulär och avsäger mig nu och framöver gällande mitt resebevis genom ESTA rättigheten att utvärdera på nytt min akt eller förhöra om beslut med immigrations personal vad beträffar mitt inträde på amerikanskt territorium, eller bestrida all handling gällande tillbakavisande till gränsen som resulterar i en förfrågan om inträde genom Programmet för befriande av visum, med andra ord på grund av en asyl förfrågan. Vidare vad gäller avsägande från rättigheter ovanför, som gäller all inträde i USA genom Programmet för befriande av visum, accepterar jag att det görs biometrisk identifikation (det gäller digitala avtryck och fotografier)vid ankomst till USA, och avsäger mig på nytt rättighet att utvärdera på nytt min akt eller göra kallan vad gäller beslut av immigrationspersonal gällande mitt inträde på territoriet, eller att ifrågasätta tillbakavisande till gränsen som resulterar av en förfrågan om inträde genom Programmet för befriande av visum med andra or på grund av en förfrågan om asyl.

*  

Intygelse: Jag intygar härmed har läst, eller att det har lästs för mig, alla frågorna och uppgifter som finns på denna förfrågan och har förstått dessa. Svaren och informationen som har fyllts i denna förfrågan är sanningsenliga och riktiga enligt efter min kännedom.

För tredjeman underordnad förfrågan i kandidatens namn : Jag intygar härmed ha läst för personen med vilken namnet står angivet i förfrågan (den sökande) alla frågorna och uppgifterna som står. Jag intygar därutöver att den sökande försäkrar att denne har läst, eller att man för denne har läst, alla frågorna och uppgifterna som står angivna på denna förfrågan, att denne förstår alla frågorna och uppgifterna som står angivna, att denne frånsäger sig rättighet en att utvärdera på nytt sin akt, att göra kall på beslutet av immigrationspersonal gällande inträdet, eller att ifrågasätta allt tillbakavisande till gränsen som har att göra med en förfrågan om inträde genom Programmet för befriande av visum, med andra ord på grund av en ansökan om asyl. Svaren och informationen som fyllts i denna ansökan är sanningsenlig och riktigt enligt kännedom av den sökande.

*  

Jag accepterar termer och villkor på sidan: www.electronicesta.com Och har informerats om att den plats - www.electronicesta.com inte är anslutet till den amerikanska statliga myndigheter och regeringens hemsida cbp.gov. Priset är 59 € och täcker kostnaderna för skyddet av amerikanska gränser 14USD. Jag kan få detta formulär för 14USD på den officiella webbplatsen för den amerikanska ambassaden, men i detta fall jag inte kan dra nytta av din hjälp och stöd