From 12 januari 2009 skall resenärer som tar del av Programmet för befriande av visa (VWP) tillhandahålla sina elektroniska resebevis innan avresa till USA med ett flyg eller maritimt bolag.

Kom ihåg vilka länder som deltar: De länder som för närvarande deltar i Programmet för befriande från Visa är följande:
Andorra
Australien
Belgien
Brunei
Chile
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Holland
Irland
Island
Italien
Japan
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Norge
Nya Zeeland
Portugal
San Marino
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydkorea
Taiwan
Tjeckien
Tyskland
Tyskland
Ungern
Österrike
Passen för dessa länder måste vara elektroniska pass för att kunna läsas av en maskin.

Beroende på plats och datum för utfärdande måste det elektroniska passet likaså innehålla ett foto med id-nummer och ett chip.

Om ni reser med ett tillfälligt eller akut pass som inte är elektroniskt kan ni inte längre resa inom området för programmet VWP.

Då måste ni begära ett Visum för er resa till USA.
ESTA är inget Visum. ESTA är ett auktoriseringsbevis för planerade resor.

Följaktligen rekommenderar Departementet för inrikes säkerhet (The Department of Homeland Security) att resenärerna mottar sina ESTA tillstånd minst 72 timmar innan avresa.

Medlemmar som skall in i EU inom ramen för VWP måste uppfylla följande villkor:
  • Komma från ett land som medverkar i VWP
  • Vara på kort tids uppehåll för turism eller i affärer.
  • Inneha ett giltigt pass
  • Använda ett flyg eller maritimt bolag som är erkänt av EU:s regering och inneha tillstånd för transport tur och retur, eller kunna visa upp slutdestinationen i händelse EU skulle vara mellandestination.
  • Att utresan från EU-territoriet skall infalla inom 90 dagar räknat från inresedagen.
  • Ha tillhandahållit ESTA tillstånd.

Efter att ha tillhandahållit elektroniskt resetillstånd, kan ni resa till USA inom programmet för befriande av Visum men ni har inte möjlighet att få avdrag på avgifter inom USA. Vid er ankomst till USA, kommer ni att kontrolleras vid gränsen av en representant för migration som kan vägra er tillstånd inom programmet för befriande av Visum eller med hänsyn till amerikansk lagstiftning. Vägran att ge er elektroniskt resetillstånd hindrar er inte från att ansöka om Visum för att resa till USA.

ESTA tillstånd är giltiga 2 år eller till passets giltighetstid om denna utgår tidigare.
Första ESTA ansökan
De som ansöker om ESTA måste få sina tillstånd tillhanda minst 72 timmar innan avresa till USA.
Aktivera eller kontrollera processen för er ESTA ansökan
Resenärer som har mottagit sin ESTA ansökan kan kontrollera och aktivera sin ansökan on-line.
Våra tjänster
+33890311500
ElectronicESTA